Zajęcia dla dzieci – cennik

Zajęcia grupowe

TYP ZAJĘĆ OPIS ZAJĘĆ ILOŚĆ GODZ. (semestr) SYSTEM ZAJĘĆ CENA ZA MIESIĄC/ ROK
MałyMuzyk
BAWI SIĘ
zajęcia muzyczne dla dzieci
w wieku 3-6 lat
16 1 raz w tygodniu po 45 minut miesiąc: 70 zł
rok: 630 zł
MałyMuzyk
BAWI SIĘ XL
zajęcia muzyczne dla dzieci
w wieku 3-6 lat
32 2 razy w tygodniu po 45 minut miesiąc: 130 zł
rok: 1170 zł
MałyMuzyk TAŃCZY zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat 16 1 raz w tygodniu po 45 minut miesiąc: 70 zł                            rok: 630 zł


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

TYP ZAJĘĆ OPIS ZAJĘĆ ILOŚĆ GODZ. (semestr) SYSTEM ZAJĘĆ CENA ZA MIESIĄC/ SEMESTR*/ ROK
MałyMuzyk GRA
(4-12 lat)**
zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie + grupowe zajęcia umuzykalniające dla dzieci (4-12 lat) 32 (16+16) 1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut
+ 1 raz w tygodniu zajęcia umuzykalniające po 45 minut
miesiąc: 220 zł
semestr: 1100 zł
rok: 2200 zł
MałyMuzyk GRA
(4-12 lat)
zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie (4-12 lat)*** 16 1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut miesiąc: 200 zł
semestr: 1000 zł
rok: 2000 zł
MałyMuzyk ŚPIEWA
(5-12 lat)
indywidualne zajęcia wokalu rozrywkowego lub klasycznego + grupowe zajęcia umuzykalniające dla dzieci 32 (16+16) 1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut
+ 1 raz w tygodniu zajęcia umuzykalniające po 45 minut
miesiąc: 220 zł
semestr: 1100 zł
rok: 2200 zł
MałyMuzyk ŚPIEWA (5-12 lat) indywidualne zajęcia wokalu rozrywkowego lub klasycznego*** 16 1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne po 45 minut miesiąc: 200 zł
semestr: 1000 zł
rok: 2000 zł
MałyMuzyk NA MIARĘ zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie lub zajęcia wokalne lub indywidualne zajęcia z kształcenia słuchu ustala klient czas trwania zajęć i ich częstotliwość ustala klient cena podstawowa: 59 zł za 45 minut

 

 

 

 

Ilość godzin jest liczona w okresie wrzesień – styczeń (zajęcia indywidualne) oraz październik – styczeń (zajęcia grupowe) i w wypadku późniejszego zapisu jest rozliczana proporcjonalnie według harmonogramu zajęć.

* semestr w Ognisku Muzycznym MałyMuzyk trwa od września (zajęcia indywidualne)/października (zajęcia grupowe) do stycznia i od lutego do czerwca

** istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych z nauczania gry na gitarze klasycznej i elektrycznej

*** zajęcia przewidziane dla osób, które pobierają teoretyczne kształcenie muzyczne poza Ogniskiem Muzycznym MałyMuzyk