Nasze wydzarzenia 

Dzień Dziecka w parkowej 01.06.2014

I Śniadanie na Trawie 29.06.2014

II Śniadanie na Trawie 27.07.2014

III Śniadanie na Trawie 31.08.2014

Dni Otwarte – sierpień 2014

Zaduszki Jazzowe w Parkowej – listopad 2014

Saturday Night in Radom