Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne.

1.     Operatorem formularza jest firma Family Group Centrum Edukacyjne Paweł Kwaśny, ul. Miła 17, 26-600 Radom, NIP 679 182 72 64

2.     Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3.     Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4.     W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator.

2. Informacje w formularzach.

1.     Operator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.     Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

3.     Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.     Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

5.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego.

3. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez siebie upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.