Tomasz Gieroń

Tomasz Gieroń swoją edukację muzyczną rozpoczął w 2000 roku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Radomiu w klasie akordeonu mgr Artura Miedzińskiego. W roku 2012 ukończył studia I stopnia w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza. Od początku swojej edukacji bierze udział w koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i zagranicą jako solista i kameralista. Występował m. in. w VI Międzynarodowym Festiwalu  Akordeonowym w Wiedniu, VIII Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w Sanoku, IX i XI International World Music Festival w Insbrucku, XXXII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo, Międzynarodowym Konkursie w Wilnie, sesji „Musica Moderna” w Łodzi. W roku 2011 brał udział w warsztatach muzyki kameralnej organizowanych przez Hochschule für Künste Bremen. Dawał koncerty na zaproszenie władz miejskich, regionalnych i krajowych. Jest laureatem wielu konkursów o zasiegu ogólnopolskim i międzynarodowym. Obecnie jest studentem II roku studiów magisterskich w  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza.