MałyMuzyk Idzie do szkoły – kurs przygotowawczy

MałyMuzyk Idzie do Szkoły to kurs przygotowawczy dla dzieci mających zamiar zdawać do szkoły muzycznej I stopnia. Kurs obejmuje dwa rodzaje zajęć:

·         Zajęcia muzyczne – obejmują przygotowanie obowiązkowej na egzaminach piosenki oraz przygotowanie specjalnie pod kątem rodzaju zadań, z jakimi dziecko spotka się na egzaminie, np. powtarzanie głosem dźwięków, krótkich melodii, rytmów, określanie kierunku melodii,  ćwiczenie pamięci muzycznej i słuchu harmonicznego.

·         Zajęcia ogólne – polegają na usystematyzowaniu  ogólnych umiejętności, jakie oprócz predyspozycji muzycznych  musi posiadać dziecko, aby móc rozpocząć naukę w szkole, np.  głoskowanie, rysowanie po śladzie, utrwalenie ogólnych wiadomości o świecie  i przyrodzie

MałyMuzyk Idzie do Szkoły to 25 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w grupach maksymalnie 8 osobowych.

Zaczynamy już lutego 2019.

Cena Kursu: 550 zł

Przy płatności z góry obowiązuje 5% rabatu